Pelialaan panostettava amiksessa

Itäisen Uudenmaan toisen asteen ammatillisen koulutuksen tulevaisuus ei vieläkään ole ratkaistu. Kaksikielisellä Itä-Uudellamaalla tarvitaan laadukasta suomen- ja ruotsinkielistä toisen asteen ammatillista koulutusta. Toimivan ratkaisun saavuttaminen vaatii alueen kuntapäättäjiltä kykyä hahmottaa kokonaisuus, kieliryhmien erottelun sijaan. Itä-Uudenmaan kuntien tulee perustaa uusi kaksi- tai kolmikielinen koulutuksenjärjestäjä, jonka alaisuudessa on kaikki itäuusmaalaiset oppilaitokset (Point College, Inveon ja Porvoon Amisto). Näin alueen kolmen parhaan ammatillisen oppilaitoksen voimavarat saadaan yhdistettyä yhdeksi vetovoimaiseksi ja laadukkaaksi kokonaisuudeksi.

Jatka lukemista Pelialaan panostettava amiksessa

Viehätysvoima vie

Tutkimusten (2016) mukaan ulkonäkö vaikuttaa politiikassa pärjäämiseen. Tampereen yliopiston puheviestinnän professori Pekka Isotaluksen mukaan ihmiset ovat valmiimpia äänestämään henkilöä, jota he pitävät miellyttävän näköisenä. Media-aikana ulkonäön merkitys on kasvanut. On nähtävissä, että vuosikymmenien aikana poliitikkojen ulkonäkö on muuttunu ja he ovat yhä viehättävämpiä.

Jatka lukemista Viehätysvoima vie

Itä-Uusimaa voi olla edelläkävijä matkailussa

Pohjoismaiden neuvoston Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta vieraili kesäkuun lopussa Färsaarilla. Pääsimme tutustumaan paikalliseen elinkeinoelämään, erityisesti turismiin ja kalastukseen. Alat ovat Färsaarten suurimmat työllistäjät ja alueen työllisyysaste onkin 82 prosenttia. Suomen hallitus on asettanut tälle vaalikaudelle 72 prosentin työllisyystavoitteen. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan sekä valtiolta että kunnilta määrätietoisia työllisyyttä lisääviä toimia ja tulevaisuuden trendejä tunnistavia innovatiivisia ratkaisuja.

Jatka lukemista Itä-Uusimaa voi olla edelläkävijä matkailussa

Hallitus hylkäsi suomalaiset kuljetusyritykset

Hallitus ajaa RKP:n ja Vihreiden tuella suomalaiset kuljetusyritykset konkurssiin. Maantiekuljetuksissa kasvaa nyt halpatyövoiman riski, koska uusi laki heikentää reilujen työehtojen valvontaa ja ulkomaalaiset kuljetusyritykset voivat toimia Suomessa nykyistä vapaammin. Uudellamaalla toimii yli 2 000 kuljetusyritystä ja valtakunnallisesti maanteiden tavaraliikenteen arvioidaan työllistävän kaikkiaan noin 100 000 suomalaista ja maksavan veroja noin 2,7 miljardia euroa vuosittain.

Jatka lukemista Hallitus hylkäsi suomalaiset kuljetusyritykset

Tolkis behöver en skola och ett daghem

Utbildningsnämnden besluter på sitt möte på torsdagen om Tolkis skolors och daghems framtid. En behovsutredning och projektplan för Tolkis skola gjordes i mars 2014. Efter det har det skett förändringar i verksamhetsmiljön, vilket har orsakat ett motiverat behov att ompröva frågan ur ett bredare perspektiv samt att hitta nya lösningar. Socialdemokratiska fullmäktigegruppen tog redan ifjol ställning för att bygga en samlokaliserad skola i Tolkis.

Jatka lukemista Tolkis behöver en skola och ett daghem

Tolkkis tarvitsee koulun ja päiväkodin

Opetuslautakuntaa käsittelee torstaina Tolkkisten koulujen ja päiväkodin tulevaisuutta. Tolkis skolan ja päiväkodin tarveselvitys ja hankesuunnitelma on laadittu maaliskuussa 2014. Sen jälkeen toimintaympäristössä on tapahtunut muutoksia, jotka muodostavat perustellun syyn arvioida tilannetta laajemmin, ja selvittää myös muita vaihtoehtoja. Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on jo vuonna 2015 tuonut esille kannattavansa kaksikielisen koulurakennuksen rakentamista Tolkkisiin.

Jatka lukemista Tolkkis tarvitsee koulun ja päiväkodin

Filialer drabbas först då sparåtgärder genomförs

Det finns två farhågor då det gäller den svenskspråkiga yrkesutbildningen i östra Nyland. SFP tror att endast en svenskspråkig utbildningsanordnare, som finner sig i Helsingfors kan trygga den svenskspråkiga yrkesutbildningen i regionen. Däremot tror vi, Inveons personal, lokala företag och Borgå stadsstyrelse att bästa sättet att trygga den svenskspråkiga yrkesutbildningen i östra Nyland är en lokal utbildningsanordnare, som erbjuder andra stadiets yrkesutbildning både på svenska, finska och engelska. Alla är oroliga för den svenskspråkiga utbildningens framtid i regionen. Vilken farhåga är då sannolikare? Det är något beslutsfattarna måste avgöra.

Jatka lukemista Filialer drabbas först då sparåtgärder genomförs

Kuntien tuettava alueen synnyttäjiä

Uudenmaan Demarinaisten puheenjohtaja Anette Karlsson ja emeritus puheenjohtaja Mirja Suhonen vaativat, että itäisen Uudenmaan kunnat varaavat vuoden 2017 budjetista varoja kunnan synnyttäjien majoituskustannuksiin ja lastenhoitoapuun. Synnytykset siirtyvät Porvoosta vuodenvaihteessa Helsinkiin. Viime vuonna 453 porvoolaista ja 94 loviisalaista synnytti Porvoon sairaalassa.

Jatka lukemista Kuntien tuettava alueen synnyttäjiä

Borgå sjukhus – finns det ljus i tunneln?

Framtiden för BB vid Borgå sjukhus har diskuterats länge. Förlossningsavdelningen fick förlängt tillstånd fram till slutet av 2016 med motiveringen att Kvinnokliniken i Helsingfors renoveras. I fjol höstas visste vi att förlossningsavdelningens framtid samt dygnetruntjouren i Borgå hotas och därför började vi samla in namn på en adress i november 2015. På kort tid samlade adressen över tusen underskrifter och nu har över 2 500 personer skrivit på adressen. Vi gav adressen till Helsingfors och Nylands sjukhusdistrikts (HNS) vd Aki Lindén i december i fjol. Vid samma träff diskuterade vi ingående framtiden för Borgå sjukhus och ansökan om förlängt tillstånd.

Jatka lukemista Borgå sjukhus – finns det ljus i tunneln?