Kvalitativ småbarnsfostran bär frukt i framtiden

Finlands svenska socialdemokraters viceordförande Anette Karlsson hoppas att regeringen backar i sina planer att höja dagvårdsavgifterna.

Forskningen har klart visat vilken positiv inverkan kvalitativ småbarnsfostran har, speciellt för de barn som har mest behov av stöd. Och nu har näringslivet också kommit till insikten att dagisavgifter kan vara ett hinder att ta emot jobb, speciellt för kvinnor. Jatka lukemista Kvalitativ småbarnsfostran bär frukt i framtiden

Heijastinliivit pienille koululaisille

Ylikomisario Koskimäki muistuttaa (Itäväylä 10.8.) tienkäyttäjiä siitä, että vastuu turvallisesta koulutiestä on meillä kaikilla. Koulujen alkamisen myötä liikenteeseen ilmestyy enemmän pieniä liikkujia, joiden kokemattomuus ja spontaanit liikkeet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita. Osa lapsista kävelee kouluun muutaman kilometrin matkan, joka sisältää myös tien ylityksiä. Nopeuden vähentäminen alueilla, joilla liikkuu lapsia ja ajamiseen keskittyminen, kännykän näpräämisen sijaan lisää liikenneturvallisuutta. Tarkkaavaisuudesta huolimatta onnettomuuksia ja vaaratilanteita saattaa tapahtua.

Jatka lukemista Heijastinliivit pienille koululaisille

Kaksikielisillä lapsilla on kaksi äidinkieltä

On ilahduttavaa, että uusi opetussuunnitelma antaa vihdoinkin lapsille paremmat mahdollisuudet oppia molempia kotimaisia kieliä. Kielioppisääntöihin takertumisen sijaan tarkoitus on kiinnittää enemmän huomiota suullisiin taitoihin ja ääntämiseen. Kielten oppiminen on helpompaa nuorena, mikä näkyy esimerkiksi kaksikielisten perheiden lasten monipuolisessa kielitaidossa. Ruotsin kielen opiskelun aloittaminen jo kuudennella luokalla tukee yksikielisten lasten mahdollisuuksia oppia toista kotimaista kieltä aiempaa paremmin. Kielitaito on aina rikkaus ja erityisesti Pohjoismaita yhdistävän ruotsin kielen osaaminen antaa suomalaisille paljon mahdollisuuksia – esimerkiksi opiskella tai työskennellä toisessa Pohjoismaassa.

Jatka lukemista Kaksikielisillä lapsilla on kaksi äidinkieltä

Suunta kohti unelmien Porvoota

Porvoo on ihanteellinen koti monelle – meillä on kulttuuria, palveluita ja luontoa. On odotettavissa, että alueelle muuttaa yhä enemmän perheellisiä työssäkäyviä ihmisiä. Kaupungin kehityksen kannalta on tärkeää, että sekä kaupunkia että kaupunginosia kehitetään, unohtamatta kyliä. Turvallisuus ja luontoarvot merkitsevät asukkaille yhä enemmän ja on hienoa, että kerrostalossa asuvilla porvoolaisilla on mahdollisuus pitää omaa puutarhaa – muun muassa  Perheiden Puutarhassa Gammelbackassa ja uusissa siirtolapuutarhoissa, jotka ovat tulossa Veckjärvelle ja Jakariin. Gammelbackaan suunniteltua siirtolapuutarhaa tulee tarkastella uudemman kerran ja varmistaa, ettei puutarhan rakennukset vaikuta negatiivisesti kaupunkipuistoon ja alueen kauniiseen maisemaan.

Jatka lukemista Suunta kohti unelmien Porvoota

En äldreombudsman behövs för att bevaka åldringarnas rätt

Det finns över en miljon seniorer i Finland. Ålderdomen för ofta med sig sjukdomar och funktionsnedsättningar, vilket betyder att behovet av tjänster ökar. Äldreomsorgens syfte är att trygga åldringarnas välfärd och tillgång till social- och hälsovårdstjänster. En utredning vid Institutet för hälsa och välfärd (2014) visar att Finland är ett bra land att åldras i. Seniorerna är rörligare och aktivare längre än tidigare och livslängden ökar. Tyvärr finns det också missförhållanden inom äldrevården – situationen bör åtgärdas så fort som möjligt.

Jatka lukemista En äldreombudsman behövs för att bevaka åldringarnas rätt

Pelialaan panostettava amiksessa

Itäisen Uudenmaan toisen asteen ammatillisen koulutuksen tulevaisuus ei vieläkään ole ratkaistu. Kaksikielisellä Itä-Uudellamaalla tarvitaan laadukasta suomen- ja ruotsinkielistä toisen asteen ammatillista koulutusta. Toimivan ratkaisun saavuttaminen vaatii alueen kuntapäättäjiltä kykyä hahmottaa kokonaisuus, kieliryhmien erottelun sijaan. Itä-Uudenmaan kuntien tulee perustaa uusi kaksi- tai kolmikielinen koulutuksenjärjestäjä, jonka alaisuudessa on kaikki itäuusmaalaiset oppilaitokset (Point College, Inveon ja Porvoon Amisto). Näin alueen kolmen parhaan ammatillisen oppilaitoksen voimavarat saadaan yhdistettyä yhdeksi vetovoimaiseksi ja laadukkaaksi kokonaisuudeksi.

Jatka lukemista Pelialaan panostettava amiksessa

Viehätysvoima vie

Tutkimusten (2016) mukaan ulkonäkö vaikuttaa politiikassa pärjäämiseen. Tampereen yliopiston puheviestinnän professori Pekka Isotaluksen mukaan ihmiset ovat valmiimpia äänestämään henkilöä, jota he pitävät miellyttävän näköisenä. Media-aikana ulkonäön merkitys on kasvanut. On nähtävissä, että vuosikymmenien aikana poliitikkojen ulkonäkö on muuttunu ja he ovat yhä viehättävämpiä.

Jatka lukemista Viehätysvoima vie

Itä-Uusimaa voi olla edelläkävijä matkailussa

Pohjoismaiden neuvoston Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta vieraili kesäkuun lopussa Färsaarilla. Pääsimme tutustumaan paikalliseen elinkeinoelämään, erityisesti turismiin ja kalastukseen. Alat ovat Färsaarten suurimmat työllistäjät ja alueen työllisyysaste onkin 82 prosenttia. Suomen hallitus on asettanut tälle vaalikaudelle 72 prosentin työllisyystavoitteen. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan sekä valtiolta että kunnilta määrätietoisia työllisyyttä lisääviä toimia ja tulevaisuuden trendejä tunnistavia innovatiivisia ratkaisuja.

Jatka lukemista Itä-Uusimaa voi olla edelläkävijä matkailussa

Hallitus hylkäsi suomalaiset kuljetusyritykset

Hallitus ajaa RKP:n ja Vihreiden tuella suomalaiset kuljetusyritykset konkurssiin. Maantiekuljetuksissa kasvaa nyt halpatyövoiman riski, koska uusi laki heikentää reilujen työehtojen valvontaa ja ulkomaalaiset kuljetusyritykset voivat toimia Suomessa nykyistä vapaammin. Uudellamaalla toimii yli 2 000 kuljetusyritystä ja valtakunnallisesti maanteiden tavaraliikenteen arvioidaan työllistävän kaikkiaan noin 100 000 suomalaista ja maksavan veroja noin 2,7 miljardia euroa vuosittain.

Jatka lukemista Hallitus hylkäsi suomalaiset kuljetusyritykset