Johtajien palkankorotukset siirrettiin vaalien yli

Kysyin Itäväylässä (8.2.2017) siirsivätkö RKP ja Kokoomus (yhtä lukuun ottamatta) johtajien kohtuuttomat palkankorotukset vaalien yli. Tänään, reilu kuukausi vaalien jälkeen, sain vastauksen. Porvoon kaupunginhallitus on hyväksynyt RKP:n esityksestä johtajille 400 euron palkankorotuksen. Kokoomus (yhtä lukuun ottamatta) tuki esitystä. Demarit, Vihreät ja PS vastustivat. Tilanne oli sama kuin alkuvuodesta, silloin vain vastakkain oli hylkääminen ja asian pöydälle jättäminen.

Jatka lukemista Johtajien palkankorotukset siirrettiin vaalien yli

Lapset ansaitsevat laadukkaan varhaiskasvatuksen

Uudenmaan Demarinaisten puheenjohtaja, porvoolainen kaupunginvaltuutettu Anette Karlsson haluaa kuntalaisaloitteen avulla varmistaa, ettei päiväkotien lapsiryhmiä kasvateta tulevalla valtuustokaudella. Nimiä kerätään aloitteeseen Porvoon markkinoilla 18.-19.5.2017.

– Lastentarhanopettajat ja hoitajat ovat uupuneita, käsipareja on jo nyt liian vähän. Laadukas varhaiskasvatus on muuttunut lasten säilyttämiseksi ja moni alan ammattilainen harkitsee alan vaihtoa. Tilanne on hälyttävä, sillä laadukas varhaiskasvatus on yksi parhaimmista keinoista ennaltaehkäistä nuorten syrjäytymistä ja radikalisoitumista, Karlsson kertoo.

Porvoon valtuusto päätti, että vuonna 2017 varhaiskasvatuspalveluiden päivähoitoryhmien koko säilyy entisellään, mutta uusien tilojen suunnittelussa käytetään suurempaa suhdelukua, eli kahdeksan lasta yhtä hoitajaa kohden. Suuremman suhdeluvun toiminnallisesta käyttöönotosta päätetään erikseen.

– Suhdelukua ei pidä missään nimessä nostaa, sillä hoitajat ovat jo nyt äärirajoilla. Maksamme vielä tänään lapsiin 1990-luvulla kohdistettujen leikkausten seurauksia. 1990-luvun virheitä ei tule toistaa.

Kenen valinnanvapautta?

Sipilän hallituksen esitys asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveyspalveluissa on julkaistu. Tulevaisuudessa kaikki palveluntuottajat laitetaan samalle viivalle, eli julkiset palvelut pakkoyhtiöitetään ja sote-markkinat vapautetaan kilpailulle. Ihmisille tulee kotiin jonkinlainen luettelo tai kuvasto, josta saa valita haluamansa palveluntuottajan, eli niin sanotun sote-keskuksen. Valintaan sitoudutaan vähintään yhdeksi vuodeksi. Toisille tämä kuulostaa mahtavalta, toisille vaikealta.

Jatka lukemista Kenen valinnanvapautta?

Barnen ska alltid komma först

Borgåborna har valt ett nytt fullmäktige, som sammanträder för första gången i juni. Fullmäktige förnyades ganska mycket då hälften av ledamöterna är nya. Jag är tacksam för förtroendet jag fick och väntar ivrigt på den kommande fullmäktigeperioden. Många viktiga saker kommer till beslut genast. Det är viktigt att vi hittar en hållbar lösning för skolnätet som beaktar hela Borgå. Diskussionen om utredningen över bildningsnätet var aktiv i höstas och jag hoppas att alla nya fullmäktigeledamöter bekantar sig med frågan redan i detta skede.

Jatka lukemista Barnen ska alltid komma först

Lasten edun pitää olla etusijalla

Porvoolaiset ovat valinneet uuden valtuuston, joka kokoontuu ensimmäisen kerran kesäkuussa. Valtuusto uusiutui melko lailla, kun puolet valituista ovat uusia. Olen kiitollinen saamastani tuesta ja odotan innolla tulevaa valtuustokautta. Monia tärkeitä asioita tulee heti alkuun valtuuston käsiteltäväksi. Erityisen tärkeää on löytää kestävä sivistysverkkoratkaisu, jossa huomioidaan koko Porvoo. Keskustelu oli vilkasta syksyllä ja toivon, että kaikki uudet valtuutetut perehtyvät asiaan jo tässä vaiheessa.

Jatka lukemista Lasten edun pitää olla etusijalla

Aktiivista työvoimapolitiikkaa tarvitaan

Vajaa 700 nuorta haki kesätöitä Porvoon kaupungilta, heistä sata sai kesätyöpaikan. Nuorten kesätyöpaikkojen lisäksi Porvoon kaupunki tukee 250 euron suuruisella kesätyösetelillä Porvoossa toimivia työnantajia näiden palkatessa 17-19-vuotiaan nuoren kesätöihin. On tärkeää, että kaupunki tukee nuoria ensimmäisten kesätyöpaikkojen kanssa. Lisäksi tarvitaan toimia nuorisotyöttömyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi.

Jatka lukemista Aktiivista työvoimapolitiikkaa tarvitaan

En liten pension får inte vara ett hinder för hobbyn

Pensionärer är aktiva medlemmar i samhället. Det är viktigt att staden uppmuntrar de äldre till att röra på sig och ha hobbyn och fritidsintressen. Man måste kunna röra sig smidigt från hemmet till hobbyn, butiken och läkaren. En rabattbiljett bör tas i bruk i kollektivtrafiken.

Jatka lukemista En liten pension får inte vara ett hinder för hobbyn

Pieni eläke ei saa olla harrastamisen este

Eläkeläiset ovat aktiivisia toimijoita yhteiskunnassa. On tärkeää, että kaupunki kannustaa ikääntyvää väestöä liikkumaan ja harrastamaan. Kodista pitää päästä joustavasti harrastuksiin, kauppaan ja lääkäriin. Julkisessa liikenteessä tulee ottaa käyttöön eläkeläisalennus.

Jatka lukemista Pieni eläke ei saa olla harrastamisen este