Sote-uudistus Postin jalanjäljissä?

Posti on ollut jo jonkin aikaa otsikoissa, eikä positiivisessa mielessä. Jakeluhäiriöt, yt-neuvottelut ja massairtisanomiset ovat synonyymejä tämän päivän Postille. Muuttuneessa markkinatilanteessa, eli lähinnä kirjepostin vähenemiseen, Posti on valinnut lääkkeeksi perustoimintojen heikennykset, irtisanomiset ja satsaamisen epäolennaisiin toimintoihin.

Jatka lukemista Sote-uudistus Postin jalanjäljissä?

Lapsiryhmiä ei tule suurentaa

Porvoon kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä vuodelle 2017 ehdotetaan, että varhaiskasvatuksen hoitajamitoitusta nostettaisiin yli kolmevuotiaiden ryhmissä suhdelukuun yksi hoitaja kahdeksaa lasta kohden, niissä päiväkodeissa, joissa se on mahdollista.  Nyt luku on yksi hoitaja seitsemää yli kolmevuotiasta kohden. Muutoksen myötä ryhmäkoko nousisi 21 lapsesta 24:ään.

Jatka lukemista Lapsiryhmiä ei tule suurentaa

Inga större barngrupper

I tisdags presenterade Borgå stadsdirektör sitt förslag till budget för 2017. I budgeten föreslås att staden i de daghem där möjligt, ändrar på personaldimensioneringen i grupper för över treåringar så att en vårdare har ansvar för åtta barn istället för sju barn som det är idag. Det här innebär att gruppstorleken växer från 21 barn till 24 barn.

Jatka lukemista Inga större barngrupper

Tarvitseeko köyhän käydä koulua?

Maailmassa ei ole montaa maata, jossa köyhän duunariperheen neljä lasta ja työttömän yksinhuoltajan lapsi saa korkeakoulutuksen. Teoreettisesti kaikilla suomalaisilla, perhetaustasta riippumatta, on yhtäläiset koulutusmahdollisuudet. Käytännössä tilanne on toinen. Koulutus ja köyhyys periytyy. Korkeakouluopiskelijoista 68 prosentilla myös vanhemmat ovat korkeasti koulutettuja, viidellä prosentilla korkeakouluopiskelijoista vanhemmilla ei ole perusasteen jälkeistä koulutusta.

Jatka lukemista Tarvitseeko köyhän käydä koulua?

Behöver fattiga gå i skola?

Det finns inte många länder i världen, där alla fyra barn från en fattig arbetarfamilj och en arbetslös ensamförsörjares barn får en högskoleutbildning. I teorin har alla finländare lika möjligheter att studera. I praktiken är det inte så. Av högskolestuderanden har 68 procent högt utbildade föräldrar, men bara fem procent föräldrar med endast en grundskoleexamen.

Jatka lukemista Behöver fattiga gå i skola?

Ett nytt alternativ behövs

En utredning om Borgå skolnät publicerades i början av oktober. Utredningen grundar sig på fullmäktiges beslut om att bildningssektorn bör göra besparingar. I utredningen lyfter man endast fram ekonomiska synpunkter. I en tidigare utredning framkom att skolkostnaderna är högre i Borgå än i andra kommuner. Då fullmäktige fattar beslut om skolnätet bör också kvalitativa synpunkter samt skolskjutskostnader tas i beaktan.

Jatka lukemista Ett nytt alternativ behövs

Tulevaisuuden kouluverkko – itäinen Porvoo

Itäisen alueen perheet ovat jo kesäkuusta saakka olleet huolissaan alueensa kouluista. Yli 700 henkilöä on allekirjoittanut adressin Itä-Porvoon koulujen turvaamiseksi. Allekirjoittaneet vaativat, että päättäjät toimivat sen puolesta, että kaupungin itäiselle alueelle perustetaan kaksikielinen sivistyskeskus. Kyseistä vaihtoehtoa tarjotaan myös lokakuun alussa julkaistussa kouluverkkoselvityksessä. Valitettavaa on se, että itäisen alueen sivistyskeskus on laitettu vastakkain olemassa olevien Kulloon sivistyskeskuksen ja Kerkkoon koulun kanssa. Vaikuttaa siltä, että kouluverkkoselvityksen valmistelijoilla ei ole ollut tahtotilaa luoda aitoa vaihtoehtoa, joka säilyttäisi koulun itäisellä alueella.

Jatka lukemista Tulevaisuuden kouluverkko – itäinen Porvoo

Tulevaisuuden kouluverkko – läntinen Porvoo

Kuun alussa julkaistun kouluverkkoselvityksen tavoitteena oli luoda strateginen tulevaisuuden kuva vuodelle 2026. Nyt päättäjät luovat, yhdessä kuntalaisten kanssa, pitkän tähtäimen suunnitelman siitä, kuinka nykyinen kouluverkko vaiheittain uudistetaan vuoteen 2026 mennessä. Tahtotilana on turvallinen ja terveellinen sekä kustannustehokas kouluverkko.

Jatka lukemista Tulevaisuuden kouluverkko – läntinen Porvoo

God vård och tillräckligt många vårdare för åldringarna i Borgå

Finlands svenska socialdemokraters viceordförande, borgåbon Anette Karlsson är orolig över regeringens planer att minska dimensioneringen av vårdare inom äldreomsorgen. Redan nu är dimensioneringen lägre och vårdarna mer belastade i Finland än i övriga nordiska länder. Nu vill regeringen sänka personalbemanningen från 0,5 till 0,4-0,5 vårdare per åldring.

Jatka lukemista God vård och tillräckligt många vårdare för åldringarna i Borgå

Porvoon vanhuksille hyvä hoito ja riittävästi hoitajia

Uudenmaan Demarinaisten puheenjohtaja, porvoolainen Anette Karlsson on huolissaan Sipilän hallituksen aikeista alentaa vanhainkotien ja muun ympärivuorokautisen hoivahenkilöstön vähimmäismitoitusta, eli henkilöstön määrää. Vähimmäismitoitus on tarkoitus laskea 0,5:stä 0,4-0,5 hoitajaan vanhusta kohden. Maan hallitus on siis jälleen leikkaamassa vanhuksilta.

Jatka lukemista Porvoon vanhuksille hyvä hoito ja riittävästi hoitajia