Haiseeko Porvoossa home?

Porvoon koulujen ja päiväkotien homeongelmista on keskusteltu aktiivisesti lehtien mielipidepalstoilla, sosiaalisessa mediassa ja kahvipöydissä. Jokainen sisäilmaongelmille altistunut on liikaa. Kaupunki on luvannut puhdistaa ilmastointilaitteet, selvittää mahdollisuudet pitää ilmastointilaitteita päällä vuorokauden ympäri, vaatia yhteistyökumppaneilta sitoutumista Terve Talo –asiakirjaan ja varmistaa, että julkisivu- ja kattotyöt tehdään kosteutta suojaavan hupun alla. Hyvä, että asiaan kiinnitetään jatkossa enemmän huomiota, mutta kyllä minua ihmetyttää, miksi yllä mainittuja toimenpiteitä ei ole aiemmin tehty. Lisäksi kaupungin tulisi vaatia, että rakennusmateriaalit säilytetään kuivalla pohjalla ja hupun alla. Porvoon tilannetta seuratessa on pakko todeta, että kukaan ei hoitaisi omaa kotiaan niin huonosti, kuin kaupunki on hoitanut yhteisiä koulujamme ja päiväkotejamme.

Jatka lukemista Haiseeko Porvoossa home?

Pensionärerna är viktiga

Pensionärerna är viktiga stöttepelare i samhället. De bidrar till att upprätthålla Finlands nationalekonomi till exempel genom hobbyn, resor och genom att ta hand om sina barnbarn. Min mormor, som lyssnar och stödjer mig också i svåra tider, är guld värd. Allt fler äldre klarar av att bo hemma ännu i över 80-års ålder. Alla klarar sig ändå inte ensamma och vi måste ta hand om dem som inte gör det.

Jatka lukemista Pensionärerna är viktiga

Taivas varjele, mitä sieltä tulee?

Olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että sosiaali- ja terveysuudistus tarvitaan, mutta Sipilän hallituksen sote-uudistuksen keskeiset elementit, kuten julkisen tuotannon yhtiöittämispakko, uudistuksen aikataulu ja omaisuuden siirto-malli sekä markkinavetoinen valinnanvapausmalli ovat ongelmallisia. Kunnat eivät saisi jatkossa tuottaa tai omistaa sote-palveluita tuottavia yhtiöitä. Ministeri Rehula perusteli asiaa Uusimaan sote-illassa kuntien pienellä koolla, mutta pienet yritykset saisivat kuitenkin jatkossakin tuottaa palveluita. Kuntiin kohdistettu palveluiden tuottamiskielto on käsittämätön ja se tulee johtamaan lähidemokratiavajeeseen.

Jatka lukemista Taivas varjele, mitä sieltä tulee?

Vårdreformen vilse

Alla partier är överens om att en social- och hälsovårdsreform behövs. Centrala delar i den reform regeringen Sipilä nu för fram är dock problematiska. Tvångsbolagiseringen, reformens tidtabell, överföringen av fastigheter och den marknadsstyrda valfrihetsmodellen är alla problematiska.

Jatka lukemista Vårdreformen vilse

Naisten ääni kuuluviin

Tänään vietetään kansainvälistä naistenpäivää. YK:n julistamaa kansainvälistä naistenpäivää vietettiin ensimmäisen kerran maaliskuun 8. päivänä vuonna 1975. Naistenpäivän historia ulottuu jo 1900-luvun alkuun, jolloin useissa maissa julistettiin kansallisia naisten päiviä naisten oikeuksien ja osallistumisvapauksien saavuttamisen kunniaksi. Suomea on usein kehuttu tasa-arvon mallimaaksi. Moniin muihin maihin verrattuna asiat ovat meillä hyvin. Myös Suomessa on kuitenkin sukupuolittuneita tasa-arvo-ongelmia, joihin tulee puuttua.

Jatka lukemista Naisten ääni kuuluviin

Höj kvinnorösten

I dessa dagar firar vi den internationella kvinnodagen. Dagen utlystes av FN och firades för första gången den 8 mars 1975, men ända sedan början av 1900-talet har man i många länder firat kvinnodagar för att uppmärksamma kvinnornas rättigheter. Finland beskrivs ofta som ett föregångarland vad gäller jämställdhet och i jämförelse med många andra länder har vi kommit långt. Ändå finns det fortfarande en del att göra.

Jatka lukemista Höj kvinnorösten

Elever i Borgå förtjänar bättre skolor

Det har gjorts flera skolnätsutredningar i Borgå under de senaste åren. Den senaste utredningen publicerades i oktober 2016, men tyvärr var den bristfällig. Besluten om framtidens skolnät flyttades till nya fullmäktige. Skolorna, som i oktober föreslogs stängas (d.v.s. Ilolan, Peipon, Tuorilan, Kerkkoon och Epoon koulut samt Kullo bildningscenter och Sannäs skola), får inte investeringar i detta skede. Det lovades att skolbyggnadernas grundupprätthållning sköts, men det framkommer bl.a. i föräldrarnas skuggrapport att upprätthållningen har varit bristfällig i flera skolbyggnader.

Jatka lukemista Elever i Borgå förtjänar bättre skolor

Porvoon koulut kuntoon

Porvoossa on tehty useita sivistysverkkoselvityksiä viimeisten vuosien aikana. Viimeisin julkaistiin lokakuussa 2016, mutta se oli monella tapaa puutteellinen. Päätökset tulevaisuuden sivistysverkosta siirrettiin uuden valtuuston ratkaistavaksi. Lokakuussa lakkautuslistalle päätyneisiin koulurakennuksiin (Ilolan, Peipon,  Tuorilan, Kerkkoon ja Epoon koulut, Kulloon sivistyskeskus sekä Sannäs skola) ei tässä vaiheessa tehdä investointeja. Rakennuksen peruskunnosta pidetään huolta, mutta vanhempien tekemästä varjoraportista ilmenee, että koulurakennusten kunnossapidossa on puutteita.

Jatka lukemista Porvoon koulut kuntoon

Småbarnsfostran förebygger ungas utslagning

I början av året fick vi läsa i Helsingin Sanomat (5.1) om hur många barnträdgårdslärare och barnskötare är trötta – det finns för lite händer. De överlever från dag till dag bland högt ljud och brådska. De upplever att den kvalitativa småbarnsfostran har blivit bevaring av barnen. Många yrkesmänniskor inom branschen funderar på att byta jobb. Situationen är alarmerande eftersom kvalitativ småbarnsfostran är ett av de bästa sätten att förebygga ungas utslagning.

Jatka lukemista Småbarnsfostran förebygger ungas utslagning

Siirrettiinkö johtajien palkankorotukset vaalien yli?

Porvoon kaupunginhallitus (23.1.) päätti äänestyksen jälkeen äänin 7-6 palauttaa johtajasopimukset uudelleen valmisteltaviksi, ilman evästystä. Vaikuttaa vahvasti siltä, että RKP ja Kokoomus (yhtä lukuunottamatta) haluavat siirtää asian huhtikuun kuntavaalien yli, jotta palkankorotukset voidaan toteuttaa ilman pelkoa, että korotus vaikuttaa vaalitulokseen.

Jatka lukemista Siirrettiinkö johtajien palkankorotukset vaalien yli?