Porvoon koulut kuntoon

Porvoossa on tehty useita sivistysverkkoselvityksiä viimeisten vuosien aikana. Viimeisin julkaistiin lokakuussa 2016, mutta se oli monella tapaa puutteellinen. Päätökset tulevaisuuden sivistysverkosta siirrettiin uuden valtuuston ratkaistavaksi. Lokakuussa lakkautuslistalle päätyneisiin koulurakennuksiin (Ilolan, Peipon,  Tuorilan, Kerkkoon ja Epoon koulut, Kulloon sivistyskeskus sekä Sannäs skola) ei tässä vaiheessa tehdä investointeja. Rakennuksen peruskunnosta pidetään huolta, mutta vanhempien tekemästä varjoraportista ilmenee, että koulurakennusten kunnossapidossa on puutteita.

Jatka lukemista Porvoon koulut kuntoon

Småbarnsfostran förebygger ungas utslagning

I början av året fick vi läsa i Helsingin Sanomat (5.1) om hur många barnträdgårdslärare och barnskötare är trötta – det finns för lite händer. De överlever från dag till dag bland högt ljud och brådska. De upplever att den kvalitativa småbarnsfostran har blivit bevaring av barnen. Många yrkesmänniskor inom branschen funderar på att byta jobb. Situationen är alarmerande eftersom kvalitativ småbarnsfostran är ett av de bästa sätten att förebygga ungas utslagning.

Jatka lukemista Småbarnsfostran förebygger ungas utslagning

Siirrettiinkö johtajien palkankorotukset vaalien yli?

Porvoon kaupunginhallitus (23.1.) päätti äänestyksen jälkeen äänin 7-6 palauttaa johtajasopimukset uudelleen valmisteltaviksi, ilman evästystä. Vaikuttaa vahvasti siltä, että RKP ja Kokoomus (yhtä lukuunottamatta) haluavat siirtää asian huhtikuun kuntavaalien yli, jotta palkankorotukset voidaan toteuttaa ilman pelkoa, että korotus vaikuttaa vaalitulokseen.

Jatka lukemista Siirrettiinkö johtajien palkankorotukset vaalien yli?

Låt oss rädda Borgå sjukhus

I Borgå stad planerar man att bolagisera social- och hälsovården så att servicen skulle handlas av ett privat företag. Man har satsat hundra tusentals euro på en oroväckande utredning och inom den närmaste framtiden fattar stadsfullmäktige beslut om fortsatta åtgärder. Stadens ledande tjänstemän anser att det bästa alternativet är en modell där en privat aktör skulle inneha majoriteten i ett gemensamt bolag. I likhet med verkställande direktören vid Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt, Aki Lindén är också vi oroade över stadens privatiseringsplaner.

Jatka lukemista Låt oss rädda Borgå sjukhus

Vanhusasiavaltuutettu tarvitaan Suomeen

Uudenmaan Demarinaisten aloite vanhusasiavaltuutetun viran perustamisesta hyväksyttiin yksimielisesti SDP:n 45. puoluekokouksessa viikonloppuna. Puoluekokousedustajina toimineet, Uudenmaan Demarinaisten puheenjohtaja Anette Karlsson ja varapuheenjohtaja Tarja Eklund ovat tyytyväisiä puoluekokouksen päätökseen.

Jatka lukemista Vanhusasiavaltuutettu tarvitaan Suomeen

Pelastetaan Porvoon sairaala

Porvoon kaupungissa suunnitellaan sosiaali- ja terveyspalveluiden yhtiöittämistä, eli palveluiden siirtämistä yksityisen yrityksen hoidettavaksi. Huolestuttavaan selvitykseen on käytetty satoja tuhansia euroja ja lähiaikoina valtuusto päättää jatkotoimenpiteistä. Kaupungin johtavat virkamiehet pitävät parhaana vaihtoehtona mallia, jossa yksityinen toimija olisi enemmistönä muodostettavassa yhteisyrityksessä. Kuten Helsingin- ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimitusjohtaja Aki Lindén, myös me olemme huolissamme kaupungin sote-palveluiden yksityistämissuunnitelmista.

Jatka lukemista Pelastetaan Porvoon sairaala

Homekouluista eroon puurakentamisella

Uudenmaan Demarinaisten puheenjohtaja Anette Karlsson kannustaa kuntapäättäjiä perehtymään puurakentamiseen ja harkitsemaan hirren käyttämistä julkisessa rakentamisessa. Suomen kouluissa ja päiväkodeissa altistuu joka päivä noin 260 000 lasta, nuorta ja aikuista huonon sisäilman aiheuttamille terveyshaitoille.

Jatka lukemista Homekouluista eroon puurakentamisella

Kehittyvä ja luonnonläheinen kaupunki on vetovoimainen

Moni on huolissaan Porvoon ydinkeskustan ja Taidetehtaan tulevaisuudesta. Hyviä ideoita on esitetty ja kaupunki on ryhtynyt toimiin ydinkeskustan elävöittämiseksi ja Länsirannan kehittämiseksi. Paljon työtä on vielä tehtävä, jotta kuluttajat valitsevat Porvoon pääkaupunkiseudun ostoskeskusten sijaan.

Jatka lukemista Kehittyvä ja luonnonläheinen kaupunki on vetovoimainen

Alkoholi vei hautaan

Syyttömänä syntymään sattui hän, tähän maahan pohjoiseen ja kylmään, jossa jo esi-isät juovuksissa tottakai, hakkasivat vaimot, lapset jos ne kiinni sai…” näin alkaa tunnettu laulu, joka kertoo monen suomalaisen arjesta. Ongelma on laaja ja se aiheuttaa paljon pahoinvointia, sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia ja ennen kaikkea kärsimystä ja turhia kuolemia.

Jatka lukemista Alkoholi vei hautaan