Ett tvåspråkigt bildningscenter behövs i Östra Borgå

Den arbetsgrupp som har berett skolnätsutredningen presenterade i början av juni preliminära alternativ och förslag till utveckling och komprimering av skolnätet i Borgå. Arbetsgruppen föreslår att svenskspråkiga Sannäs skola, finskspråkiga Ilolan koulu och finskspråkiga Epoon koulu stängs. Detta skulle betyda att det inte finns några skolor kvar i de östra delarna av staden, vilket betyder att 96 barn från Sannäs, 64 barn från Illby och 47 barn från Ebbo skulle skjutsas till Borgå centrum.

Jatka lukemista Ett tvåspråkigt bildningscenter behövs i Östra Borgå

Kaksikielinen sivistyskeskus tarvitaan itä-Porvooseen

Porvoon kouluverkkoselvitysryhmän väliraportti julkaistiin kesäkuun alussa, jonka jälkeen keskustelu itäisen alueen kouluista on ollut vilkasta. Selvityksessä esitetään, että ruotsinkielinen Sannäs skola, suomenkieliset Ilolan koulu ja Epoon koulu lakkautettaisiin. Tämä tarkoittaisi sitä, ettei itäisellä alueella olisi yhtään koulua tulevaisuudessa, eli 96 lasta Sannaisista, 64 lasta Ilolasta ja 47 lasta Epoosta kuljetettaisiin jatkossa Porvoon keskustaan.

Jatka lukemista Kaksikielinen sivistyskeskus tarvitaan itä-Porvooseen

Työ ei ole elämän tarkoitus

Automatisaatio ja robotisaatio heijastuu lähivuosina lähes kaikkeen arkeen. Automaattikassat ja hoivarobotit yleistyvät tiuhaan tahtiin. Puhelimessakin soittaminen on miltei sivutoiminto kaikkien muiden toimintojen rinnalla. Tulevaisuudessa koneet hoitavat työn suorittavan osan, jolloin jäljelle jäävästä luovasta ihmistyöstä voidaan maksaa parempaa palkkaa. Ilmiö ei ole uusi, sillä samanlaista kehitystä on nähty työelämässä kautta aikojen.

Jatka lukemista Työ ei ole elämän tarkoitus

Milloin kaverikapitalismi päättyy?

Uudenmaan Demarinaisten puheenjohtaja Anette Karlsson on tyytyväinen, että opposition ja järjestöjen pitkäjänteinen työ tuotti tulosta, kun hallitus luopui päivähoitomaksujen korotuksista. Valitettavasti hallituksen muu politiikka varhaiskasvatuksen osalta, kuten subjektiivisen päivähoito-oikeuden romuttaminen ja ryhmäkokojen kasvattaminen, on ollut lyhytaikaista ja haitallista. Jatka lukemista Milloin kaverikapitalismi päättyy?

När tar kompiskapitalismen slut?

Finlands svenska socialdemokraters vice ordförande Anette Karlsson är nöjd med att oppositionens och olika organisationers långsiktiga arbete ger resultat, då regeringen backade i sina planer att höja dagvårdsavgifterna. Tyvärr har regeringens politik gällande småbarnsfostran överlag, bl.a. beslutet att slopa den subjektiva dagvårdsrätten och bilda större dagvårdsgrupper, varit kortsiktig och skadlig.

Jatka lukemista När tar kompiskapitalismen slut?

Liian vanha töihin, liian nuori eläkkeelle

Työministeri Lindström esitti muutama päivä sitten, että yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien tulisi päästä eläkkeelle. Esitys on erittäin tervetullut. SDP:n kansanedustajat esittivät samaa jo heinäkuussa. Suomessa on arviolta 4 760 yli 60-vuotiasta, jotka ovat olleet vailla työtä yli viisi vuotta.

Jatka lukemista Liian vanha töihin, liian nuori eläkkeelle

För gammal för jobb, för ung för pension

Arbetsminister Lindström föreslog några dagar sedan att över 60-åriga långtidsarbetslösa skulle få gå i pension. Förslaget är välkommet. SDP:s riksdagsledamöter föreslog samma sak redan i juli. Det finns cirka 4 760 över 60-åringar som har varit arbetslösa i över fem år.

Jatka lukemista För gammal för jobb, för ung för pension

Meningen med livet är inte att jobba

Inom de närmaste åren kommer automation och robotisering att starkt märkas i vår vardag. Automatiska kassor och vårdrobotar blir allt vanligare. Att ringa är numera en sidofunktion i dagens smarttelefoner. I framtiden kommer maskiner i allt större grad att sköta   fysiska och enformiga jobb, vilket ger företagen möjligheter att betala en högre lön för det kreativa människoarbetet. Fenomenet är inte nytt, eftersom vi genom tiderna har  sett liknande utveckling inom arbetslivet.

Jatka lukemista Meningen med livet är inte att jobba

Kvalitativ småbarnsfostran bär frukt i framtiden

Finlands svenska socialdemokraters viceordförande Anette Karlsson hoppas att regeringen backar i sina planer att höja dagvårdsavgifterna.

Forskningen har klart visat vilken positiv inverkan kvalitativ småbarnsfostran har, speciellt för de barn som har mest behov av stöd. Och nu har näringslivet också kommit till insikten att dagisavgifter kan vara ett hinder att ta emot jobb, speciellt för kvinnor. Jatka lukemista Kvalitativ småbarnsfostran bär frukt i framtiden

Heijastinliivit pienille koululaisille

Ylikomisario Koskimäki muistuttaa (Itäväylä 10.8.) tienkäyttäjiä siitä, että vastuu turvallisesta koulutiestä on meillä kaikilla. Koulujen alkamisen myötä liikenteeseen ilmestyy enemmän pieniä liikkujia, joiden kokemattomuus ja spontaanit liikkeet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita. Osa lapsista kävelee kouluun muutaman kilometrin matkan, joka sisältää myös tien ylityksiä. Nopeuden vähentäminen alueilla, joilla liikkuu lapsia ja ajamiseen keskittyminen, kännykän näpräämisen sijaan lisää liikenneturvallisuutta. Tarkkaavaisuudesta huolimatta onnettomuuksia ja vaaratilanteita saattaa tapahtua.

Jatka lukemista Heijastinliivit pienille koululaisille